українськарусскийСвобода! Справедливiсть! Солiдарнiсть!
Соцiал-демократична партiя України (об`єднана)
контакти | карта сайту | про проект
Конкурс: Мільйон червоних троянд
55 тез СДПУ(О)

55 тез СДПУ(О)

"55 тез Соціал-демократичної партії України (об'єднаної)" - один із серії програмних документів СДПУ(О), з якими партія іде до виборів 2002 року.

Завантажити документ


"55 тез Соціал-демократичної партії України (об'єднаної)" - один із серії програмних документів СДПУ(О), з якими партія іде до виборів 2002 року. Дискусія довкола цих тез в обласних організаціях партії, бесіди з людьми, опитування громадської думки переконують нас - суспільство потребує і готове зажадати від влади проведення ідеологічно осмисленого курсу, заснованого на засадах свободи, справедливості і солідарності.

Нами розроблено основи такого курсу. Наші підходи для вирішення найважливіших проблем, що стоять перед Україною, стисло викладено у "55 тезах" і більш детально - у Програмі партії, яку було прийнято на XV з'їзді СДПУ(О) в 2000 році.

Ми готові реалізувати пропонований нами курс у співпраці з усіма близькими нам за духом політичними силами, спираючись на підтримку людей, їхню волю та готовність брати на себе відповідальність за свою долю, долю своїх близьких і майбутнє своєї країни.

Ми переконані - тільки наша спільна воля і самовіддана праця дозволять змінити життя на краще, а нашій країні посісти гідне місце в Європі та світі XXI століття.

З людьми та для людей - такий вибір нашої партії.

Голова СДПУ(О) Віктор МедведчукВСТУП

Ми повинні знати, куди йдемо

У третє тисячоліття Україна входить з тягарем проблем, які дісталися нам у спадок від доби, що відійшла в історію, і які постали за роки незалежності.

Чи зможемо ми подолати величезні труднощі, що стоять перед нашою країною? Чи зможемо дати адекватну відповідь викликам часу, забезпечити гідне життя для себе та своїх дітей?

Соціал-демократи переконані - так, зможемо!

Та для цього, передусім, необхідно проаналізувати причини наших невдач, засвоїти уроки з нашої історії, особливо історії останніх десяти років, і послідовно рухатися вперед з розплющеними очима та вірою у майбутнє.

Соціальна та економічна кризи, яких зазнала Україна, жорстоко позначилися на долі більшості українців. Сплуталися життєві орієнтири. Поглибились розбіжності в уявленнях про цілі розвитку суспільства. Влада повсюди порушує права людини, не діють механізми захисту цих прав. Люди не готові й бояться контролювати владу. Держава опинилася під владою бюрократії. Нові демократичні інституції: Конституція, партії, парламент - фактично є лише прикрасою режиму бюрократії.

В економіці процес перерозподілу власності на підприємства та землю не відповідає уявленням людей про справедливість. Утворилася прірва між нечисленними новими багатими та злиденністю суспільства. Паралізовано усю систему соціальних гарантій: на працю і пристойну пенсію, безплатну медицину і лікарняний, безплатну освіту і стипендію. Нехтування охороною природи призвело до численних катастроф і людських трагедій.

Немає нічого дивного в тому, що роки незалежності виявилися такими важкими для нашої країни. Ще 10 років тому у нас не було своєї держави. У нас не було, та й не могло бути, державне мислячої еліти, здатної до стратегічного планування, до висунення нових ідей і тим паче до швидкого втілення їх у життя. Суспільство не було готове одночасно будувати нову державу і перетворювати економіку на ринкових засадах.

Несправедливо було б стверджувати, що ми нічогісінько не досягли. Тепер у нас є своя держава, а це означає, що Україна, громадяни України вперше в історії дістали право і можливість своїм розумом і своєю працею будувати своє майбутнє.

Сьогодні з упевненістю можна сказати, що політично рух назад надійно заблоковано, та водночас відсутні або не діють ті механізми, які могли б забезпечити рух країни вперед.

Ми, соціал-демократи, вважаємо, що настав час запропонувати суспільству ідеологічно осмислений шлях. І ми готові це зробити. І нехай ті, хто також, як і ми, спроможні вказати такий шлях - запропонують свій. Ми не претендуємо на володіння "єдино вірним вченням", більш того, ми зацікавлені в опонентах, бо впевнені - тільки у діалозі політичних сил, у конкуренції ідей - запорука ефективного розвитку.

Ми налаштовані на співпрацю з близькими нам за духом політичними силами щодо реалізації пропонованого нами шляху. І ми переконані в тому, що наша спільна робота буде підтримана суспільством. Ми маємо намір спиратися не на якийсь певний клас або суспільну групу, а на усіх активних людей, які готові брати на себе відповідальність за своє життя та життя своїх близьких; людей з різних верств суспільства, незалежно від їхнього роду занять, етнічної приналежності, майнового становища тощо.

Шлях, який ми пропонуємо, засновано на системі непорушних для нас істин, на розумінні обмеженості ресурсів країни - природних, фінансових, адміністративних, на аналізі українського і зарубіжного досвіду модернізації, на тверезій оцінці готовності суспільства та еліти до перетворення, на нашому розумінні пріоритетів розвитку.


ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАШОЇ ПОЛІТИКИ

1. Наші основні цінності

Основні цінності соціал-демократії - свобода, справедливість, солідарність. Свободу ми розуміємо як можливість самореалізації людини. Свобода неможлива без визнання священності невід'ємних прав людини. Справедливість - це рівна свобода для всіх. Солідарність - це почуття відповідальності людини за життєві шанси інших, це активне співчуття жертвам несправедливості.2. Заручитися підтримкою суспільства на шляху до європейської цивілізації

Ми пропонуємо напрям руху, але, на відміну від комуністів, не накреслюємо жорстких планів "світлого майбутнього".

Наш орієнтир - Європа, її гуманістичні цінності. Майбутнє України - на шляху входження до європейської цивілізації. І досягти цієї мети маємо власним шляхом.

Це означає, по-перше, що розвиток країни має відбуватись у європейських координатах, а саме: пріоритет прав людини, громадянське суспільство, політична демократія, ринкове господарство, правова соціальна держава.

По-друге, Україна має рухатися у тому темпі, який їй до снаги, який суспільство визнає прийнятним. Ми вважаємо, що спроби форсувати зміни, не заручившись усвідомленою підтримкою суспільства, його згодою на тимчасове самообмеження, приречені на невдачу.3. Ефективна політика є результатом постійного діалогу влади з суспільством

Успішна політика є результатом діалогу влади і політиків з суспільством. Консолідація суспільства повинна відбуватися на основі постійного діалогу. Наші методи політичної діяльності - постійний пошук злагоди в інтересах суспільства, прозорість політики, її послідовність.4. Опора на успішний досвід європейської соціал-демократії

СДПУ(О) обстоює стратегічне планування реформування суспільства на засадах соціал-демократичної ідеології. Саме ця ідеологія визначила історичний успіх більшості європейських країн. Ми розраховуємо на підтримку нашого курсу і вважаємо за необхідне узгоджувати кроки реформ з готовністю людей прилаштуватися до ситуації у країні, що швидко змінюється.

Ми виступаємо проти практики антисоціальних і безвідповідальних реформаційних авантюр, які лише компрометують ринкові перетворення.5. Права людини священні

Захист прав людини є одним з головних завдань партії. СДПУ(О) виступає за неухильне дотримання Україною взятих нею міжнародних зобов'язань щодо захисту прав людини, за наближення українського законодавства у цій сфері до стандартів, прийнятих у країнах з розвиненою демократією.

Ми переконані, що соціальне благополуччя неможливе за умов громадянської та політичної безправності, а повноцінна реалізація політичних свобод і громадянських прав немислима в умовах соціальної незахищеності.

Партійна фракція у парламенті ініціює і підтримує закони, спрямовані на захист прав людини, зокрема, - відповідні зміни у Кримінальному кодексі. Партія рекомендує своїм активістам брати участь у безпосередній правозахисній діяльності, контролі діяльності правоохоронних органів.

Ми вважаємо за необхідне зміцнення інституції парламентського Уповноваженого з прав людини, створення системи його представників на місцях, до функції яких входив би контроль за діяльністю посадових осіб, протидія порушенням законодавства та зловживанням владою.

Ми вважаємо найважливішим завданням відповідальної держави забезпечення особистої безпеки кожного громадянина. Це передбачає ефективне підтримання громадського порядку та боротьбу із злочинністю, безпеку виробництва і праці на кожному робочому місці, екологічну безпеку.

 НАЦІЯ І СУСПІЛЬСТВО

6. Українська нація - усі громадяни України

Формування української політичної нації є одним з найважливіших пріоритетів соціал-демократичних сил. Політична нація - це усі громадяни нашої країни, як етнічні українці, так і представники інших етнічних груп.7. Розвиток української мови як державної на основі політики, що запобігає мовним конфліктам

Ми вважаємо за необхідне активізувати зусилля щодо надання державної підтримки українській мові. Нагальним є здійснення державою ряду заходів, спрямованих на підвищення статусу української мови як державної. Головним шляхом для розширення сфери функціонування української мови, в тому числі у науці, культурі, в управлінській діяльності, ми вважаємо підвищення престижності української мови і української культури й тому виступаємо за фінансову підтримку державою видання якісних наукових праць, художніх творів, підручників українською мовою.

При цьому соціал-демократи закликають до надзвичайно обережного і виваженого підходу до мовної політики. Проблеми мови, хоч які вони важливі, не повинні призводити до розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Серйозні мовні проблеми пов'язані з функціонуванням двох найбільш поширених мов - української та російської. Важливо, аби російськомовні громадяни, а також інші неукраїномовні громадяни України, не відчужувалися від процесу творення української державності, а почувалися його повноцінними учасниками.8. Політика міжнаціонального миру

Україна в цілому є зоною етнічного миру. Проте соціал-демократи приділяють серйозну увагу існуючим етнічним проблемам.

СДПУ(О) засуджує прояви шовіністичної ідеології, що мають місце, протидіє їй, протиставляючи їй співробітництво і солідарність людей усіх національностей як одну із своїх основних ідеологічних засад. Держава зобов'язана ділом, а не словом протидіяти шовіністичній пропаганді.9. Свобода релігійних переконань і доброзичливий діалог із церквами

У ставленні до релігії партія виходить з принципу свободи совісті, тобто права кожної людини самій визначати свої погляди (у тому числі релігійні чи антирелігійні). Цей принцип забезпечує можливість співпраці у її лавах віруючих і атеїстів.

Ми хочемо, щоб держава також ставилася до конфесіональних проблем з позиції свободи совісті. Ми виступаємо за невтручання держави у справи церков, за неухильне втілення у життя принципу відокремлення церкви від держави.

Соціал-демократична ідеологія має світський характер, та ми готові співпрацювати з церквами та релігійними організаціями щодо вирішення багатьох суспільних проблем: морального оздоровлення суспільства, соціальної роботи тощо.10. За тісний зв'язок з українцями за кордоном

СДПУ(О) вважає важливим завданням української держави і суспільства підтримання тісних контактів з українцями, які залишили батьківщину з тих чи інших причин, з українськими громадами Заходу і Сходу. Важливим інструментом підтримання таких контактів ми вважаємо культурний і туристичний обміни, створення культурних центрів України за кордоном.11. Забезпечити свободу ЗМІ: законодавче, організаційно, економічно

Одним з основних компонентів громадянського суспільства соціал-демократи вважають систему вільних засобів масової інформації.

Ми виступаємо за захист журналістів від тиску на них, від загрози їхньому життю і здоров'ю, за впровадження помірних граничних розмірів штрафів і позовів "за образу честі та гідності" з тим, аби унеможливити знищення ЗМІ фінансовими методами.

Необхідною умовою вільного доступу громадян до інформації, вільного змагання ідей ми вважаємо демонополізацію ЗМІ.

Ми також за диференційоване оподаткування, яке має бути граничне знижене стосовно некомерційних видань - дитячих, навчальних, наукових.12. Підтримка конкурентоспроможної вітчизняної науки

Майбутнє країни залежить від її інтелектуального потенціалу, пов'язаного з розвитком науки.

Ми виступаємо за фінансування державою на конкурсній основі тих напрямків наукових досліджень, де досягнення українських вчених стали загальновизнаними у світовій науці. Необхідне законодавство, яке сприятиме вкладенню приватних коштів, як вітчизняних, так і зарубіжних, в українські наукові дослідження, а також спільні проекти українських та зарубіжних вчених.

Створення для українських вчених можливостей, за яких вони не будуть змушені залишати батьківщину у пошуках кращих умов для роботи і життя, - ось мета нашої політики підтримки науки. Ми робимо й надалі робитимемо усе можливе, аби вчені, які зараз залишають Україну, не були остаточно втрачені для країни. Їм мають бути надані усі можливості для збереження зв'язків з батьківщиною - спільних наукових досліджень, читання лекцій тощо.13. Підтримка некомерційної культури

Соціал-демократи занепокоєні нинішнім катастрофічним становищем культури, яку держава кинула напризволяще, на поталу стихії ринкових відносин. З огляду на неминучість поширення ринкових відносин на сферу культури, ми виступаємо за створення ефективних інструментів суспільного регулювання у цій сфері, які запобігли б засиллю низькопробної мас-культури.

Ми виступаємо також проти надмірної ідеологізації культури, коли державну підтримку отримують у першу чергу "представники передової ідеології".

СДПУ(О) має намір підтримувати діячів культури та некомерційні культурні заходи. Партія домагатиметься ухвалення законодавчих рішень, що закріплюють обов'язки держави у сфері культури. Ми маємо намір також ініціювати законодавче забезпечення та заохочення меценатства і спонсорства, виступати з ініціативами створення спеціальних фондів, шукати різноманітні шляхи матеріальної підтримки високої культури та її діячів.14. Без мережі економічно незалежних об'єднань громадян - немає громадянського суспільства

Ми виступаємо за активне сприяння держави створенню мережі недержавних об'єднань громадян, за розроблення ефективного законодавства про ці організації, що передбачає їхнє право впливати на ухвалення державних рішень і контролювати їх виконання.15. Багатопартійність - основа політичної свободи

Одним з найважливіших компонентів громадянського суспільства соціал-демократи вважають розвинену та ефективну функціонуючу партійну систему.

Виборці знайомі лише з ідеологічною базою партій, які знаходяться на краях політичного спектра - комуністів і націоналістів. Суспільна свідомість схильна сприймати центристські партії як партії без чіткої платформи, навіть гірше - як кланові угруповання. Наша партія прагне відновити довіру громадян України до партій, що орієнтуються на гуманістичні європейські цінності.16. Співпраця з іншими партіями - на основі ідейної близькості

СДПУ(О) налаштована на широку співпрацю з партіями різноманітних спрямувань там, де така співпраця диктується інтересами України та її громадян і де позиції цих партій не суперечать основним цінностям соціал-демократії.

Наша партія є рішучим противником політичного екстремізму - як лівого, так і правого спрямування. Хоча на цей час екстремізм не має серйозних коренів в Україні, проте небезпеку становить потурання деяких політичних сил екстремізму, готовність зімкнутися з ним задля досягнення сьогоднішніх політичних цілей.

 ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

17. Держава слугує громадянам і міцна за їхньої підтримки

Соціал-демократи виступають за міцну державу, здатну послідовно і неухильно реалізувати чітко визначене коло функцій, покладених на неї суспільством.

Це має бути держава, у якій правлять не інтереси окремих людей, а закон і порядок; демократична держава, де воля народу є єдиним джерелом влади; гуманна, соціальна держава, у якій надійно захищені права і свободи людини, забезпечено безпеку суспільства і громадянина, рівні можливості доступу до усіх соціальних благ і культурних цінностей; відповідальна держава, у якій діяльність органів влади є прозорою, гласною і підконтрольною суспільству, а всі посадові особи несуть відповідальність за наслідки своїх рішень. Зрештою, це має бути держава, у якій влада користується довірою народу і здатна об'єднувати людей для створення зрілого у громадянському значенні та соціальне благополучного суспільства.18. Цілісність держави - у єдиних законах та однаковому їх виконанні

СДПУ(О) виступає за територіальну цілісність і недоторканість кордонів Української держави.

Соціал-демократи домагатимуться єдності дії законів на усій території держави, гарантій недоторканості прав будь-якого громадянина, незалежно від регіону проживання.19. Регіони: розширення прав та відповідальності

У питаннях регіональної політики соціал-демократи виступають за децентралізацію владних повноважень, пов'язаних з наданням державою послуг населенню (освіта, охорона здоров'я, виплата пенсій та ін.). Ці повноваження повинні в міру можливості зміщуватись на нижчі рівні управління - аж до місцевої громади.

Це передбачає необхідність чіткого законодавчого розмежування ресурсів, повноважень і відповідальності: 1) між загальнодержавним та обласним рівнем державної виконавчої влади; 2) між обласним рівнем самоврядування та самоврядуванням місцевих громад.

Для прискорення та спрощення законодавчого процесу можна і треба, навіть не чекаючи на радикальну податково-бюджетну реформу, встановити уже в нинішній системі загальні пропорції розподілу податкових надходжень між держбюджетом, обласними та муніципальними бюджетами.

Такий підхід не означає необхідність федералізації. В умовах сьогоднішньої України федералізація може спричинити, з одного боку, небезпеку порушень демократичних прав громадян, з іншого - посилення тенденцій до розпаду держави. Тому СДПУ(О) виступає за єдину вертикаль виконавчої влади у країні, що забезпечує обов'язковість виконання українських законів на всій території країни.20. Бюрократію підпорядкувати суспільству - мета адміністративної реформи

Соціал-демократ й виступають за демократизацію держави, що має привести до зменшення її ролі у житті громадян, до побудови громадянського суспільства, яке бере на себе від держави значну частину її функцій.

Першим кроком до демократизації держави має стати якнайшвидше законодавче та організаційне завершення формування партійно-політичної системи.

Ми вважаємо за необхідне послідовне проведення адміністративної реформи, яку слід розглядати як процес підпорядкування бюрократії суспільству, встановлення ефективного контролю над владними структурами з боку громадських організацій.21. Принцип поділу властей

Соціал-демократи розглядають принцип поділу властей як основу побудови демократичної держави. Наша мета - домогтися чіткого розподілу повноважень між усіма органами державної влади. Кожен орган влади повинен наділятись повноваженнями лише у тій мірі, у якій він здатний нести відповідальність за належне їх виконання.

Особливе значення для України має питання про розподіл повноважень між законодавчою та виконавчою владами. Ми виходимо з того, що за нинішніх умов потребам країни найбільше відповідає наявна президентсько-парламентська система. Водночас ми вважаємо за необхідне посилити роль парламенту у формуванні політично відповідального уряду і в контролі за його діяльністю.22. Верховенство закону - мета реформи судової влади

Принцип розподілу властей передбачає незалежність судової влади, передусім від виконавчої.

Ми виступаємо за реформу судової влади, зокрема, обстоюємо заходи, спрямовані на відновлення соціального престижу суддів, що забезпечує матеріальну незалежність судової влади, за здійснення суворого прокурорського нагляду, що запобігає судовому свавіллю, за виведення слідства із складу прокуратури. Усе це має сприяти подоланню слабкості судової влади та забезпеченню взаємної відповідальності держави, суспільства, громадянина.

Призначення суддів, прокурорів, керівників місцевих силових органів не має бути підконтрольне - ні прямо, ні посередньо - місцевому керівництву. Для забезпечення цього поділ на судові округи не повинен збігатися з адміністративно-територіальним поділом країни.

Ми вважаємо за необхідне прискорення реалізації конституційного положення про запровадження суду присяжних, особливо у тих справах, де ціна помилки дуже велика.

Соціал-демократи розглядають гуманізацію законодавства, судової системи та системи виконання покарань як найважливіший елемент судової та правової реформ.23. Оборонна концепція. Громадянські права військових

Ми підтримуємо проведення військової реформи на базі воєнної доктрини, яка ґрунтується на засадах розумної достатності і має суто оборонний характер. У рамках такої доктрини безумовно пріоритетними має бути визнано політико-дипломатичні та інші невійськові методи забезпечення оборони та безпеки України.

Ми всебічно сприятимемо прийняттю законів, спрямованих на посилення соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей - зокрема, спрямованих на вирішення житлових і пенсійної проблем військовослужбовців.

Важливим завданням ми вважаємо безумовне забезпечення особистої безпеки солдатів, захист їхньої людської гідності, ліквідацію усіх форм жорстокого та принизливого поводження, так званих "нестатутних відносин". Суспільство, передусім в особі комітетів батьків військовослужбовців, має отримати можливість повного контролю за дотриманням прав військовослужбовців, воєначальники усіх рангів повинні нести особисту відповідальність за кожний випадок порушення цих прав.

Ми є прибічниками професійної армії, а тому найважливішими завданнями у сфері військового реформування вважаємо поступову відмову від принципу загальної військової повинності, скорочення чисельності армії та оптимізацію її структури.

 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

24. Європейський вибір України

Ми виходимо з того, що Україна зробила вибір на користь європейської моделі суспільства і держави (як вони визначені у тезі 2), і цей вибір не підлягає обговоренню або перегляду. Політична мета розвитку України - стати повноправним членом співтовариства європейських держав.

Особливе значення мають для України відносини з країнами Східної Європи, нашими найближчими сусідами, котрі, як і ми, але поки що більш успішно долають шлях від тоталітаризму до демократії. Використання їхнього досвіду та співробітництво з ними мають допомогти Україні у просуванні на шляху до Європи.25. Росія - дуже важливий партнер

Європейський вибір України зовсім не означає обмеження контактів з країнами СНД. Ми аж ніяк не повинні руйнувати традиційні людські, культурні, наукові зв'язки з Росією, що склалися упродовж століть нашої спільної історії. Для України першорядне значення мають економічні зв'язки з Росією на умовах партнерства, рівноправності та взаємної вигоди.26. Новий міжнародний порядок

Соціал-демократи висловлюються за формування нового демократичного міжнародного співтовариства, покликаного не допустити встановлення контролю над світом з боку окремих держав, військових блоків, корпорацій.

Ми виступаємо за формування нового міжнародного економічного порядку, у рамках якого повинні бути узгоджені інтереси розвинених і бідних країн. Ми вважаємо, що досягнення стабільного миру між народами неможливе в умовах бідності. Подоланню нерівності між розвиненими і бідними країнами має сприяти використання загальних принципів і досвіду соціал-демократичної соціальної політики, що вже засвідчила свою ефективність у подоланні бідності у більшості європейських країн.

Соціал-демократи є противниками мілітаризму та силових методів розв'язання міжнародних конфліктів, категорично засуджують будь-які форми екстремізму у міжнародній політиці.

Ми виступаємо за підвищення ролі Ради Безпеки ООН у відверненні та врегулюванні конфліктів.
27. Позаблоковий статус України

Соціал-демократи виступають за збереження позаблокового статусу України, який не виключає, а передбачає співробітництво з НАТО - найбільшою міжнародною організацією, рубежі якої сьогодні впритул наблизилися до кордонів України. З метою уникнення загрози утворення нової "залізної завіси" в Європі ми виступаємо за створення системи загальноєвропейської колективної безпеки за участю країн Західної, Центральної, Східної Європи та Росії.

 СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА


28. Економічно обгрунтовані соціальні зобов'язання держави повинні неухильно виконуватися

Активна соціальна політика - мета, основа і один з найважливіших критеріїв діяльності соціал-демократів.

СДПУ(О) вважає, що держава зобов'язана бути надійним гарантом дотримання особистих і соціальних прав людини. Без сильної державної соціальної політики сучасна ефективна економіка і стабільне суспільство добробуту неможливі.

Мінімальні зобов'язання держави (своєчасна виплата зарплат бюджетникам, виплата пенсій, допомог тощо) повинні виконуватись неухильно і за будь-яких обставин. Інші зобов'язання (як підвищення зарплат) повинні узгоджуватися з реальними економічними, фінансовими можливостями.

Ми домагатимемося якнайскорішого та повного погашення державних боргів перед громадянами, компенсації знецінених заощаджень. Популістську, економічно незабезпечену соціальну політику соціал-демократи розцінюють як джерело фінансової, суспільної, політичної нестабільності, як перешкоду для зростання народного добробуту.29. Гарантії права на працю та самореалізацію особистості

СДПУ(О) домагається створення реальних гарантій права на працю та самореалізацію особистості, насамперед - забезпечення реальних гарантій працевлаштування кожному працездатному громадянинові. Пільгові умови при працевлаштуванні повинні створюватися для соціальне уразливих груп населення - жінок, молоді, матерів-одиначок, інвалідів, сиріт. При цьому державі слід компенсувати відповідні затрати роботодавців.

У політиці допомоги безробітним СДПУ(О) вважає за необхідне перенести акцент з пасивної (матеріальна допомога) на активну політику зайнятості: сприяння малому бізнесу та "самозайнятості"; професійне навчання, перенавчання і перекваліфікація безробітних; розвиток систем інформування про вакансії; організація громадських робіт; стимулювання інвестицій у створення нових робочих місць.
30. Право на гідну оплату праці

Соціал-демократи вважають право на гідну оплату праці одним з найважливіших прав людини і прагнутимуть до цієї мети, зважаючи на реальну ситуацію. Ми будемо домагатися введення у законодавство механізмів матеріальної, адміністративної, кримінальної відповідальності роботодавців за затримку зарплати як на державних, так і на недержавних підприємствах. Бюджетні видатки на оплату праці повинні мати пріоритетне фінансування. Соціал-демократи домагатимуться зниження податкових нарахувань на фонд оплати праці.31. Гуманізація умов праці

Наша мета - гідні, рівні та безпечні умови праці. Ми будемо домагатися їх гуманізації, запровадження режиму праці, який не виснажує працівника фізично і духовно, залишає йому достатньо сил і часу для відпочинку, сім'ї, задоволення духовних потреб.

Ми ініціюватимемо зміни до трудового законодавства, що підвищують відповідальність роботодавців на підприємствах усіх форм власності за поліпшення умов та безпеку праці, посилюють роль державних служб охорони праці.32. Незалежні профспілки - стратегічні союзники соціал-демократів

Соціал-демократи вважають за необхідне, щоб профспілки набули реальної незалежності й стали дієвим інструментом обстоювання соціальних інтересів працівників; брали участь в угодах з державними органами та об'єднаннями підприємців з питань тарифів, цін, оплати та умов праці, зайнятості.

Ми готові сприяти вирішенню найважливішого завдання профспілок - підвищення соціальної активності та правової грамотності працівників.33. Право на якісну освіту, що відповідає здібностям людини

Найефективніша форма капіталовкладень - з огляду на перспективу суспільства та держави - інвестиції у людський фактор, тобто, передусім, в освіту і медицину.

Основним завданням у сфері освіти СДПУ(О) вважає забезпечення кожному реального права на якісну освіту у відповідності із здібностями. Потрібно повністю зберегти безплатну державну початкову та середню освіту, частково - вищу.

У вищій школі необхідне здійснення спеціальних програм, що забезпечують доступність платної вищої освіти для здібних молодих людей з незаможних сімей. Зокрема, надання студентам державних позик або державних гарантій щодо приватних позик для сплати за навчання.

Важлива складова освіти - виховання свідомих громадян України. Це завдання вимагає практичної спрямованості освіти, націленості на адаптацію учнів до сучасних соціально-економічних реалій при збереженні історичних традицій універсальної освіти, розвитку у підростаючого покоління громадянської поведінки, вивчення ним своїх прав і готовності їх захищати, виховання патріотизму.

Необхідно стимулювати залучення у сферу освіти висококваліфікованих кадрів, формувати сучасну інформаційну базу навчання, забезпечити доступ українських навчальних закладів до глобальних інформаційних мереж.

Спірні проблеми (темпи і зміст реформи освіти, тлумачення історичних подій, мова викладання та ін.) мають вирішуватися не лише чиновниками, а й суспільством на грунті консенсусу. СДПУ(О) має намір підтримувати та ініціювати їх обговорення у дусі терпимості і взаємної поваги з метою досягнення взаємоприйнятного рішення.34. Право на доступну і якісну охорону здоров'я

Кожна людина має право на охорону здоров'я. Це передбачає введення гарантованого рівня безплатних медичних послуг, системи медичних стандартів; державне медичне страхування. Повинні розвиватися приватна медицина і приватне медичне страхування, що дозволять підвищити якість медичних послуг вище гарантованого рівня.

СДПУ(О) домагатиметься реалізації довготривалих програм профілактики та запобігання захворюванням.35. Активна стратегія підтримки сім'ї

Основа зміцнення сім'ї - набуття нею економічної самостійності. СДПУ(О) вважає за необхідне розробити державну сімейну політику, спрямовану на створення гарантій гідної оплати працюючим і надання допомоги сім'ям з низькими доходами.

До наших пріоритетних завдань входить посилення соціальної підтримки сімей, що потребують допомоги (неповних, багатодітних, студентських, сімей з дітьми- чи батьками-інвалідами), та збільшення розміру державної допомоги на виховання дитини до рівня прожиткового мінімуму; розвиток державної системи дошкільного виховання.

Слід активізувати демографічну політику, розробити комплекс заходів, що стимулюватимуть підвищення народжуваності.

Ми виступаємо за забезпечення гарантій захисту прав, честі та гідності дітей у відповідності з Конвенцією ООН "Про права дитини".

Праця жінки-матері з виховання дитини повинна бути прирівнена до праці на виробництві, відповідним чином оцінюватися суспільством та державою.

СДПУ(О) вважає одним з найважливіших завдань повну ліквідацію дитячої безпритульності.36. Конкурентний ринок житла для всіх, соціальне житло для бідних

Соціал-демократи виступають за активну державну житлову політику. Стратегічне завдання - реалізація права кожного на житло та якісні житлові послуги. Першочерговим завданням є створення сектора безплатного соціального житла для незаможних, з пільговими умовами оренди, що не підлягає приватизації.

Ми - за формування ринку житла, продовження приватизації житлового державного фонду, стимулювання недержавних інвестицій у житловий сектор, пільгове кредитування молоді, сільського населення; податкове стимулювання житлового будівництва.

Слід провести реформу житлово-комунального господарства на основі його демонополізації та посилення контролю за тарифами і якістю комунальних послуг.37. Право на гідну пенсію: мінімальну - від держави, накопичену - від підприємства та від себе

Кожна людина має право на гідне пенсійне забезпечення. Соціал-демократи - за підвищення соціальних стандартів пенсійного забезпечення, поступове збільшення соціальних пенсій (що надаються усім непрацездатним громадянам, які досягли пенсійного віку) до рівня прожиткового мінімуму.

Ми будемо домагатися відновлення ролі трудових пенсій, диференціювання їх у відповідності зі стажем роботи, розміром заробітків і внесків до Пенсійного фонду. Необхідне запровадження персональних накопичувальних пенсійних рахунків, розвиток недержавного пенсійного забезпечення, зняття обмежень на працевлаштування та повноцінну оплату праці пенсіонерів.

СДПУ(О) вважає, що за нинішньої ситуації підвищення віку виходу на пенсію недоцільне.38. Стратегія боротьби з бідністю

У період кардинальних реформ основним завданням стає ефективний захист представників соціальне уразливих суспільних груп.

Соціал-демократи за активну боротьбу з бідністю. Ми вважаємо, що держава має забезпечити поступовий перехід переважно до адресної соціальної допомоги. Найближчі цілі - якнайскоріше створення механізмів правового, інформаційного, організаційного забезпечення адресної допомоги представникам соціальне незахищених верств населення; запровадження державного обліку бідності; розроблення державних програм підтримки одиноких людей похилого віку, інвалідів, сиріт; створення системи тимчасових і разових соціальних допомог; усунення перешкод для добродійної діяльності.

При цьому необхідне збереження на тривалий термін частини неадресних пільг інвалідам, чорнобильцям, учасникам війни, військовослужбовцям та ряду інших категорій населення.39. Молодь - майбутнє України

Політика СДПУ(О) спрямована на створення умов для успішного життєвого старту юнаків і дівчат, отримання ними якісної освіти, вільного вибору фаху, початку трудової діяльності, заняття фізкультурою та спортом, самоудосконалення.

Ми - за активну участь молоді в суспільно-політичних процесах, розвиток молодіжних громадських організацій.

Необхідно законодавче закріпити пільгові умови працевлаштування молоді, стимулювати роботодавців, які надають місця випускникам навчальних закладів.

Ми - за розроблення та здійснення державної програми "Молода сім'я", що передбачає створення системи цільового пільгового кредитування молодої сім'ї для вирішення проблем житла, облаштування, виховання дітей, розвитку сімейного підприємництва.40. Середній клас - основа стабільності суспільства

Запорука необоротності змін, що відбуваються у країні, - формування широкої соціальної опори для нової суспільної системи. Такою опорою насамперед має стати середній клас, для якого цінності свободи і демократії є природними та життєво важливими. Стратегічне завдання - середній клас повинен складатися не лише з бізнесменів і комерсантів, а й кваліфікованих робітників, економічно активного селянства, представників інтелектуальної праці, державних службовців. Трудові доходи та доходи від власності мають забезпечити гідні умови життя і високі життєві стандарти.41. Допомога людям в адаптації до нового способу життя

Важливим завданням соціал-демократи вважають утвердження нового способу життя, нових цінностей, що передбачають відмову від зайвої державної опіки, особисту відповідальність за прийняті рішення та дії. Успіх економічних перетворень значною мірою визначатиметься саме людським фактором.

 ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА

42. Захистимо природу

СДПУ(О) оцінює екологічну ситуацію в Україні як критичну. Ключові проблеми: забруднення атмосфери, водних і земельних ресурсів; нагромадження промислових відходів, що не переробляються, і міського сміття; радіоактивне забруднення; неспроможність зберегти унікальні екосистеми та біологічне розмаїття.

Необхідно, щоб свобода прийняття економічних рішень була жорстко обмежена вимогами екологічної безпеки.

Ключем до вирішення екологічних проблем є використання екологічно чистих, ресурсо- та енерго-зберігаючих технологій.

Ми виступаємо за вдосконалення природоохоронного законодавства, посилення його скоординованості, прийняття Екологічного кодексу України. Слід посилити цивільну та кримінальну відповідальність за завдання шкоди довкіллю, передбачити повну компенсацію затрат порушниками.

Необхідно створити загальнодержавну систему моніторингу довколишнього середовища, посилити роль Державної екологічної інспекції. СДПУ(О) - за ратифікацію конвенції про заборону хімічних виробництв, які використовують речовини, що руйнують озоновий шар, за інтенсифікацію комплексу робіт, пов'язаних з подоланням наслідків Чорнобиля, функціонуванням об'єкта "Укриття".


 ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

43. Ринкова спрямованість економічних реформ

Економічна політика поточного періоду - політика заміни економічного устрою, що засвідчив свою неефективність, політика ринкових реформ. Ринок як ефективний та універсальний регулятор праці і виробництва не має альтернативи. СДПУ(О) виступає за економіку добробуту, соціальне орієнтовану ринкову економіку, суть якої у поєднанні повноцінної ринкової економіки з сильною соціальною політикою та дієвим державним регулюванням.

Необхідно вивільнити державу від функцій дріб'язкового бюрократичного регулювання господарської діяльності. Роль держави - насамперед, у запровадженні загальних і обов'язкових для усіх правил економічної поведінки.44. Приватна власність - основа ефективної економіки

СДПУ(О) обстоює різноманіття форм власності за пріоритетності приватної власності. Ми послідовно виступаємо за недоторканість приватної власності як невід'ємної складової прав і свобод громадян.

Приватна власність - не лише право, а й обов'язок, що передбачає відповідальність її власника перед суспільством. Приватна власність - основа ефективної економіки. Необхідне прискорення та поглиблення процесу грошової приватизації у прозорих і конкурентних формах, а також гарантії від будь-якого позаправового переділу власності. Бюджетні цілі приватизації вторинні, головне - формування ефективного власника та залучення інвестицій.

СДПУ(О) вважає одним із своїх першорядних завдань сприяти законодавчому врегулюванню питань приватної власності на землю та нерухомість.45. Економічна демократія

Ми домагатимемося внесення у законодавство елементів економічної демократії: участі найманих працівників в управлінні підприємствами, їх представництва у наглядових радах.46. Захист українського ринку

Важлива умова сталого економічного зростання - зростання внутрішнього ринку та внутрішніх інвестицій. Для захисту українського ринку соціал-демократи вважають прийнятними усі заходи, що узгоджуються з міжнародними правилами, включаючи помірний протекціонізм.47. Поліпшення умов для підприємництва

Соціал-демократи вважають за необхідне - поліпшення умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Треба вивільнити його від надмірного державного тиску та забезпечити захист від злочинного світу. Бізнес в Україні має бути надійно захищений від бюрократичного свавілля, утисків за політичними мотивами, влада - убезпечена від негативного тіньового впливу олігархічних угруповань. Необхідно вивільнити підприємницьку ініціативу: заявницький принцип реєстрації; стабільне законодавство, чітке регулювання та обмеження контрольних і перевірочних процедур.

Ми будемо домагатися від держави неухильного виконання нею своїх зобов'язань в економічній сфері. Ефективне підприємництво неможливе без відновлення довіри до держави.48. Бюджет - концентрація економічної та соціальної політики

СДПУ(О) - за реальний, соціальне орієнтований бюджет.

Роль регіональних і місцевих бюджетів необхідно посилити, їх доходи мають формуватися на стабільній і довготривалій основі, бути достатніми для виконання закріплених за регіональною та місцевою владами функцій.49. За стабільну, зрозумілу справедливу систему податків

Соціал-демократи - за стабільне, просте, зрозуміле, несуперечливе оподаткування, за істотне та довготривале зменшення податків, чітке правове регулювання діяльності податкових органів, що унеможливлює їх свавілля.

Населення, котре має доходи нижчі за межу прожиткового мінімуму, потрібно звільнити від прибуткового оподаткування.50. Грошова політика як важіль стимулювання економіки

Проблеми економіки не можна вирішувати простим друкуванням грошей, інфляція розорює найбідніших і руйнує виробництво. Та ми проти бездумного монетаризму. Стабільність гривні не може досягатися будь-якою ціною, курсова політика повинна сприяти захисту внутрішнього ринку та вітчизняного експорту.51. Доступність кредитів

Малопотужна банківська система - загроза безпеці країни. Соціал-демократи виступають за створення потужних банків, що кредитують виробництво та населення на прийнятних для них умовах.52. Аграрна реформа: захищений національний ринок продовольства

В аграрній сфері СДПУ(О) вважає необхідною всебічну підтримку вітчизняного сільгоспвиробника, створення захищеного національного ринку продовольства, розмаїття форм власності й господарювання на землі при забезпеченні переважного права приватної власності. Ми домагатимемося бюджетного фінансування інфраструктури аграрного сектора (передусім, будівництва доріг), а також племінної справи, насінництва.

Необхідно протидіяти дезорганізації та надмірному подрібненню господарств у ході реформування колективних сільгосппідприємств.

Права селян, власників земельних паїв мають бути надійно захищені. Скуповуванню землі за безцінь, нав'язуванню селянам кабальних умов оренди і мізерної орендної плати має бути поставлено законодавчий і адміністративний заслін.

Ми - за послідовну політику вирівнювання соціальних стандартів життя міського і сільського населення.

Наша мета - відродити на новій основі роль України як великої аграрної держави.53. Вивести економіку з тіні

СДПУ(О) вважає одним з пріоритетних завдань детенізацію економіки. Цієї мети не можна досягти тільки правовим і адміністративним примусом або разовою амністією тіньового капіталу. Тільки комплекс заходів - дерегулювання підприємництва, зменшення податкового тягара та ефективна робота правової системи - виведуть економіку з тіні.

Необхідно рішуче активізувати боротьбу з кримінальною тіньовою економікою.

Разом з тим соціал-демократи усвідомлюють, що частина тіньового сектора - економіка виживання, незареєстрована трудова діяльність громадян, що дозволяє компенсувати невиконання державою функцій соціальної допомоги, пенсійного забезпечення, гарантій своєчасної оплати праці. У вирішенні цієї проблеми будь-які силові методи особливо неприйнятні. Держава має створити сприятливі, пільгові умови для самостійного вирішення людьми своїх проблем, і тим самим сприяти виходу їхньої діяльності з тіні.54. "Прозора" держава - головний напрямок боротьби із корупцією

Соціал-демократи розглядають боротьбу з корупцією як одне з найважливіших завдань сьогоднішньої України. Корупція передусім має економічне та соціальне коріння. Масштаби корупції в Україні - наслідок масштабів тіньової економіки та слабкого впливу суспільства на владу.

Наш підхід до боротьби з корупцією полягає насамперед в усуненні причин розростання тіньової економіки та в обмеженні всевладдя чиновників. Тільки за цих умов необхідні жорсткі правові методи придушення корупції матимуть успіх.55. Баланс відкритості і захищеності української економіки

Соціал-демократи переконані, що не існує альтернативи політиці інтеграції української економіки у світовий економічний простір. Тільки забезпечення розумної відкритості економіки для сумлінних іноземних інвесторів, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності дозволять Україні використати переваги міжнародного поділу та кооперації праці.

Та не можна не помічати негативні аспекти глобалізації міжнародних зв'язків для країн зі слабкою економікою, до числа яких поки що належить Україна. Для нашої країни існує небезпека деіндустріалізації, втрати наукового потенціалу, перетворення у джерело сировини та дешевої робочої сили. Ми маємо намір уважно стежити за тим, щоб ця небезпека бралася до уваги при прийнятті будь-яких інтеграційних рішень.

*****

Такими ми бачимо проблеми України і такі підходи для їх вирішення пропонуємо. Ми - не правляча партія, та ми уже зараз чимало робимо і робитимемо надалі для реалізації наших програм, усіма доступними нам способами впливати на владу та громадську думку - законодавчою діяльністю, практичною роботою у регіонах, роботою із ЗМІ, широкими контактами з людьми.
Про проект | Карта сайта | Контактна iнформацiя | Як вступити в СДПУ(О) | Статьи

© Iнтернет-сайт "Соцiал-демократiя в Українi" 2001 - 2010 р.

Зворотній зв'язок: sdpuocom@bigmir.net Прес-центр СДПУ(О): sdpuocom@bigmir.net

При повному або частковому використаннi посилання на www.sdpuo.com обов'язкове.


»